Voor werkgever én werknemer

Loopbaanstation is een coöperatie zonder winstoogmerk opgericht voor én door werkgevers. We werken gezamenlijk aan arbeidsmarktvraagstukken op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen, Duurzame inzetbaarheid en Mobiliteit bij ziekte/uitval.

Het Team

Twents Fonds voor Vakmanschap

“Twente investeert in een leven Lang Ontwikkelen. Investeren in vakmanschap is belangrijk om de Twentse economie vitaal te houden. Binnen het Twents Fonds wordt hard gewerkt aan het bevorderen van modern vakmanschap op MBO niveau, het aanjagen van een Leven Lang Ontwikkelen, het stimuleren van intersectorale mobiliteit en samenwerking en het innoveren van het scholingsaanbod in Twente”.

Het Loopbaanstation is sinds 2019 één van twee de loketten voor het Twents Fonds voor Vakmanschap (TFvV).

Onze loopbaancoaches ondersteunen de medewerkers die zich aanmelden in hun zoektocht naar een passende opleiding en vragen de beschikking voor hen aan.

De scholingscheque van het TFvV is voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting tot en met MBO niveau 4. De cheque kan gebruikt worden om je binnen je vakgebied te ontwikkelen maar biedt je ook de mogelijkheid om jezelf klaar te stomen voor een ander beroep. Het mooie aan TFvV is, dat het arbeidsmarkt breed is en het opleiding mogelijk maakt in diverse branches.

Waarom Twents Fonds voor Vakmanschap?

Twente investeert in een Leven Lang Ontwikkelen! Door economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt in onze regio in een hoog tempo. Investeren in vakmanschap is belangrijk om jou én onze Twentse economie vitaal te houden. Daarom maken ondernemers, onderwijs en overheid het met Twents Fonds voor Vakmanschap mogelijk om talent blijvend te ontwikkelen.

Waar het Twents Fonds voor Vakmanschap hard aan werkt:

Het bevorderen van modern vakmanschap op MBO niveau

Het aanjagen van een Leven Lang Ontwikkelen

Het stimuleren van intersectorale mobiliteit en samenwerking

Het innoveren van het scholingsaanbod in Twente.

Ervaringen