Zitten jouw werknemers op de best mogelijke plek?

Het Loopbaanstation is zonder winstoogmerk opgericht voor en door werkgevers. We werken gezamenlijk aan arbeidsmobiliteit, re-integratie en participatie, op naar een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt! Dit doen we door werknemers van onze leden op basis van vrijwillige mobiliteit naar hun droombaan te begeleiden.

Wat is het Loopbaanstation?

We zorgen voor loopbaankansen van werknemers bij de aangesloten leden. Zo bevorderen we vrijwillige, externe mobiliteit, vergroten we re-integratiekansen en zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen (participatie). Een bundeling van krachten tussen aangesloten leden maakt dat deze aanpak succesvol is en aanzienlijk bespaart in de kosten.

Lees meer
Mobiliteit

Mobiliteit

Het Loopbaanstation richt zich op vrijwillige, externe mobiliteit en is de verbindende factor tussen bedrijven. Zo bevorderen we duurzame inzetbaarheid mede door intersectorale samenwerking.

Re-integratie

Re-integratie

Door vanuit kansen, mogelijkheden en wensen de inzetbaarheid van medewerkers te beoordelen is hervatting van arbeid bij een andere organisatie (tweede spoor) vele malen succesvoller.

Participatie

Participatie

Iedereen hoort erbij. Het Loopbaanstation ondersteunt werkgevers bij het op regionaal niveau werken aan inclusief ondernemen en SROI.

Meer informatie voor werkgevers

Welke partners zijn al aan boord?

De volgende partners zijn al actief bezig met het optimaal inzetten van werknemers:

Hét platform voor mobiliteit, re-integratie en participatie.

  • We tillen ‘het werken aan een inclusieve arbeidsmarkt’ naar een hoger platform

  • Geen winstoogmerk, de winst wordt geherinvesteerd in ontwikkeling van medewerkers

  • Gebruik maken, uitbreiden van het netwerk aan werkgevers om zo krachten te bundelen

  • Kostenbesparing op re-integratie trajecten, collectieve inkoop en intersectorale samenwerking

  • Duurzame inzetbaarheid verhogen van medewerkers en opbouwen van flexpools

Contact opnemen Aan de slag!