Inspiratie

Afgelopen jaren hebben we al vele medewerkers en organisaties succesvol mogen ondersteunen. Lees hier de ervaringsverhalen!

“In de zomer van 2022 heb ik besloten om mijn contract bij mijn toenmalige werkgever te beëindigen en te onderzoeken wat voor mij een goede volgende stap zou zijn. Door afstand en tijd te nemen, merkte ik dat er meer ruimte ontstond om te gaan voelen wat ik wel en niet wil. Om in dit proces een diepere laag te bereiken, ben ik een coachingstraject aangegaan bij Ellen van het Loopbaanstation. In deze intense en interessante sessies ben ik door haar begeleid om scherper te krijgen in wat voor omgeving ik in mijn element ben. Daarin maakten we een reis door mijn leven en wist Ellen mij te prikkelen door de juiste vragen te stellen. Hierdoor ben ik tot nieuwe inzichten gekomen die mij hebben geholpen om mijn volgende bestemming te bereiken: een nieuwe baan bij een leuke werkgever 🙂 Dus, wanneer je overweegt om een nieuw pad in te slaan of dieper in te gaan op jouw drijfveren of talenten, dan raad ik je aan om eens kennis te maken met het Loopbaanstation! Ik heb het ervaren als een verruiming van je blik op jezelf en op wat er mogelijk is in de wereld.”

– Kick, 30 jaar-productmanager

“De sessies die mij het meest zijn bijgebleven waren de sessies waarbij ik een spiegel voorgehouden kreeg. Open en eerlijke feedback. Wat hiervan voor mij het meest waardevol is geweest, is het feit dat de coach de punten die jezelf als verbeterpunten ziet, net even anders bekijkt, waardoor het geen verbeterpunten meer zijn maar een hele fijne eigenschappen!
Ik ben me door dit traject bewuster geworden van de handelingen of acties die ik doe. Waar ik eerder communiceerde met de aanname ‘iedereen snapt wel wat ik bedoel’, doe ik dat nu anders. Iedereen is anders en denkt ook anders. Dus ik ben bewuster van het feit dat mijn formulering ook weleens anders kan uitpakken. En nu ik dàt doe, is er minder ruis op de lijn en is mijn frustratie verdwenen. Ik zeg win/win.”

– Sabine, 40 jaar, Marketing/PR/Communicatie en Projecten

“Kiezen voor de dingen die me energie gaven en weer blij maakten werd de opdracht. Werken met mijn kerncompetenties en dingen die van nature bij me hoorden. De lat minder hoog leggen en kijken wat ècht belangrijk is, eerlijk onderzoeken waarom ik iets doe, voor wie ik het doe en wat het mijzelf oplevert. En met deze antwoorden en inzichten met mijn management aan tafel en onderzoeken of en hoe we daar samen vorm aan kunnen geven. Met vallen en opstaan ben ik wijzer geworden en uiteindelijk heb ik op basis van de gesprekken samen met mijn werkgever een nieuwe richting weten te vinden binnen de organisatie.”

– George, 52 jaar, leidinggevende

“Het loopbaantraject was kort maar krachtig. Ik heb de coaching van Elles als erg prettig ervaren. Ik was emotioneel (dit mocht er ook zijn) en wist zelf niet waar het vandaan kwam, dat was best lastig om te ontdekken. Ik ben er achter gekomen dat ik niet meer hetzelfde werk wil doen in de administratie. En heb me gerealiseerd dat ik wel een beetje van mezelf was verwijderd. Ik ga nu op zoek naar werk waar ik dichterbij mezelf blijf. Werk waar ik andere mensen kan ondersteunen. Ik denk eraan om onderwijsassistent te gaan worden. Ik heb nu een doel welke kant ik op wil daar ben ik ontzettend blij mee, daar was ik alleen nooit uitgekomen.”

– Ans, 54 jaar

“Carel Lurvink is een familiebedrijf dat inmiddels 129 jaar bestaat. We leveren alles voor een schone en veilige werkomgeving. Daarbij staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel, of zoals we zelf zeggen: Het zit als het ware in ons groene bloed. Als organisatie hebben we verschillende doelstellingen en één daarvan is de mens achter de mens.

Als organisatie zijn we door allerlei in- en externe oorzaken aan verandering onderhevig. Dat betekent dat we ook wendbaar moeten zijn, dat vraagt om steeds meer flexibiliteit. Hoe blijven onze medewerkers in deze continu veranderende omgeving “Plezier hebben in hun werk?” Door te investeren in jezelf en in de toekomst! Hieraan levert het loopbaanstation een belangrijke bijdrage. Dit doen we door een actieve samenwerking op het gebied van bijvoorbeeld loopbaan- en lifecoaching, maar ook maatwerk kennissessies intern. Inmiddels hebben meerdere medewerkers coachgesprekken gehad, waarbij ze handvatten hebben gekregen om het heft in eigen hand te nemen of soms door enkel bewustwording van hun eigen ontwikkeling. De eerste zaadjes zijn gepland!

We ervaren de samenwerking met het loopbaanstation als zeer prettig, waarin er écht een wederzijdse klik is. Waar begrip is voor de eigenschappen van een  familiebedrijf en belangen die er spelen.”

– Floortje Koobs, Carel Lurvink

Onze ervaring met het Loopbaanstation is positief, ze helpen zowel medewerker als werkgever te denken in oplossingen en mogelijkheden. Daarnaast hebben zij een groot werkgeversnetwerk waar gebruik van wordt gemaakt voor gesprekken.

– Marieke Nijhuis, Twente Milieu

Alles wat je aandacht geeft groeit. Door te blijven geloven in, en het aandacht geven aan, onze medewerkers, kunnen ze zich steeds blijven ontwikkelen! En als we hierbij een helpende hand nodig hebben dan werken we graag samen met het Loopbaanstation!

Daarbij geloof ik dat hetgeen je geeft, uiteindelijk terug komt en dat je elkaar nodig hebt. Een kwestie van geven en nemen!”

– Bibian Oude Egberink, Axent Groen