‘Twents Werkgeluk’ met minister Van Gennip: nuttig en informatief

‘Twents Werkgeluk’ met minister Van Gennip: nuttig en informatief

‘Twents Werkgeluk’ met minister Van Gennip: nuttig en informatief

Wat is een mooier decor om te praten over ‘Twents Werkgeluk’ dan Oyfo Techniekmuseum? Waar geschiedenis en toekomst van de Twentse maakindustrie samenkomen getuige een immense stoomachine en dito dieselmotor. Juist op die locatie organiseerde Coöperatie Loopbaanstation U.A. een bijeenkomst met als thema ‘Twents Werkgeluk’.

Voor ons was het een enorme eer dat demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip aan onze uitnodiging gehoor had gegeven en actief deelnam aan het gesprek.

Naast de werkzaamheden van @Coöperatie Loopbaanstation U.A. hebben we natuurlijk gesproken over het Twents Fonds voor Vakmanschap waar Loopbaanstation nauw mee samenwerkt.

Werkgeluk

Linda van Asselt sprak als secretaris van Twente Board wat die organisatie met hulp van de regiodeal wil bijdragen aan werkgeluk. Speciale aandacht was daarbij voor statushouders.
Thomas Allersma van het ministerie van Inzetbaarheid legde uit hoe werkgevers werkgeluk kunnen meten op de werkvloer.

Aftrap Baanzoektjou 2024

Daarna volgde de aankondiging van de nieuwe campagne Baanzoektjou die plaats gaat vinden op 14 maart 2024. De minister gaf hiervoor het startsein en riep werkgevers op hieraan mee te doen. We hebben voor de arbeidsmarkt namelijk iedereen nodig.

Loopbaanstation zal hier de komende maanden volop campagne voeren!

Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze bijeenkomst en dank aan alle deelnemers aan dit event

Minister Karin van Gennip geeft de aftrap voor Baanzoektjou 2024. Links van haar Linda van Asselt (Twente Board) en rechts Frans Schuitemaker (Het Loopbaanstation)