“Arbeidsmarktsysteem vertoont barsten en is niet flexibel”

“Arbeidsmarktsysteem vertoont barsten en is niet flexibel”

“Arbeidsmarktsysteem vertoont barsten en is niet flexibel”

In het verslag van de Raad van Commissarissen verzorgde Loopbaanstation-directeur Frans Schuitemaker het voorwoord. Hij benadrukte daarin nog maar eens de heikele situatie op de arbeidsmarkt, ook in deze regio.

“Het huidige arbeidsmarktsysteem toont barsten en is toe aan vervanging: we hebben een arbeidsmarktsysteem nodig dat flexibel kan inspelen op veranderingen. Mensen blijven nu in hun baan omdat perspectief op andere mogelijkheden ontbreekt. Of omdat de medewerker en manager het niet weten.

Transitie van arbeid

Het faciliteren van een transitie van arbeidskrachten is een aanjager voor economische groei: een verhoogd welzijn van medewerkers zorgt voor een hogere arbeidsproductiviteit en verbeterde inzetbaarheid.
In Twente vanuit Het Loopbaanstation geloven we dat we hierin een belangrijke bijdrage kunnen leveren voor die organisaties die niet de ruimte hebben om dit hun medewerkers aan te kunnen bieden, de expertise niet voor hebben of niet de tijd.

Vanuit het Loopbaanstation houden we ervan om hierin een praktische en concrete oplossing te bieden. Zonder winstoogmerk. Waarom? Omdat we geloven in onze regio, onze mensen en vooral het potentieel wat iedereen heeft.”