Loopbaanstation voor werkgevers

Hieronder staat weergegeven voor welke vraagstukken het Loopbaanstation een uitkomst kan bieden.

Organisaties en werknemers hebben behoefte aan een plek waar alles samenkomt rondom persoonlijke ontwikkeling. Veel informatie ligt nu versnipperd, is incompleet en wordt vanuit werkgevers individueel aangeboden. Door verder te kijken dan de eigen organisatie, brengen we verbinding tot stand. Het Loopbaanstation zorgt voor het creëren van een hecht netwerk, zodat werkgevers gezamenlijk kunnen zorgen voor een duurzame arbeidsmarkt.

Onze thema's

Klik op een thema om het bijbehorende spoor te bekijken.

Leercultuur

We creëren wendbare organisaties, waarin continu leren en waarde toevoegen voorop staan.

Generatiemanagement

We houden rekening met de generaties waartoe medewerkers behoren. Generatiemanagement speelt in op die verschillen en weet ze positief te benutten.

Duurzame inzetbaarheid

We houden medewerkers aan het werk door matches te creëren die meer dan 75% passend zijn en daarnaast geven we tips over preventie verzuim.

Vervullen van vacatures

Door het hechte netwerk biedt het Loopbaanstation de mogelijkheid om een flexpoule op te bouwen en op die manier snel en kwalitatief eigen, openstaande vacatures te kunnen vervullen.

Externe vrijwillige mobiliteit

Het vrijwillig binnen de arbeidsmarkt veranderen van werkgever, van beroep, van regio, van sector of een combinatie van deze aspecten ten behoeve van zichzelf en/of de organisatie.

Preventie verzuim

Door duurzame plaatsingen te creëren, levert het Loopbaanstation een bijdrage om langdurig verzuim tegen te gaan.

Tweede spoor

Als lid van het Loopbaanstation profiteert de werkgever van snelle en duurzame uitplaatsing van de reeds zieke werknemers. Uit onderzoek is gebleken dat uitplaatsing in een hecht netwerk sneller en bereikbaarder is.

Wat kan ik?

Er wordt uitgegaan van wat de werknemer nog wel kan. Focus op mogelijkheden en niet op beperkingen. Het Loopbaanstation levert vanuit dit perspectief een bijdrage aan het daadwerkelijk uitplaatsen.

Kosten besparing

Leden kunnen gebruik maken van het netwerk binnen het Loopbaanstation om zo gezamenlijk oplossingen te bieden voor re-integratie casussen. Op deze manier kan er flink op kosten bespaard worden in het kader van Wet Poortwachter.

Kennisbank

Het Loopbaanstation fungeert als kennisbank op het gebied van actuele beleidsstukken, regelingen en wetgeving.

Actieve deelname

Iedereen doet mee! Dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking. We behouden samen deze werknemers op de arbeidsmarkt.

PSO-ladder

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt. We geven inzicht in mogelijkheden die u heeft om hoger op de ladder te komen.

Inclusief ondernemen

Een inclusieve werkgever geeft mensen met een arbeidsbeperking óf een afstand tot de arbeidsmarkt een kans in hun organisatie via een baan, stage of werkervaringsplek en houdt rekening met de verschillen en diversiteit van haar medewerkers.

Job carving

Letterlijk: het splitsen van werk. Bij job carving splits je bestaande functies op in gespecialiseerd en ongeschoold werk. Ongeschoolde taken kunnen samengevoegd worden tot een volwaardige baan voor iemand met een beperking.

Netwerk

Voor leden van Coöperatie Loopbaanstation U.A. worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Het Loopbaanstation fungeert als kennisbank en regionaal netwerk platform.

Welke partners zijn al aan boord?

De volgende partners zijn al actief bezig met het optimaal inzetten van werknemers: