Dit doen wij

Op maat en meteen raak. Wij doen wat nodig is zonder winstoogmerk, lange wachtlijsten en vette rekeningen. Wij ondersteunen werkgevers en hun medewerkers op het gebied van:

Mooie termen. Maar waar het in de praktijk op neerkomt is dat we actieve luisteraars zijn en we doen wat nodig is om te helpen. Hoe? Wij stimuleren mensgericht ondernemen, helpen bij het vinden van blijvend werkgeluk, zetten medewerkers in beweging en brengen werkgevers met elkaar in verbinding.

dit doen we voor jouw
medewerkers

Loopbaanadviestrajecten

Bij het loopbaanadvies traject adviseren wij de medewerker met een hulpvraag, bij obstakels of bij koersbepaling op het werk of in zijn carrière. Wij geven de medewerker vertrouwen om in beweging te komen en stimuleren eigen verantwoordelijkheid en het nemen van regie over de eigen loopbaan.

Life coaching

De medewerker krijgt ondersteuning bij het oplossen van vraagstukken en problemen die te maken hebben met privéleven en werk en die van invloed zijn op het dagelijkse functioneren.

Stress & burn-out coaching

Deze coaching focust zich op de vermindering van stressklachten of op ondersteuning bij preventie of herstel van burn-out van de medewerker. Wij helpen bij het doorbreken van oude patronen en het geven van praktische handvatten voor een gezondere leefstijl waardoor de medewerker weer in balans komt en zo het beste uit zichzelf kan halen.

Management Coaching

Coaching voor medewerkers die werken in een leidinggevende positie of een andere verantwoordelijkheid/functie krijgen in de organisatie. De coaching is gericht op het positief versterken van het zelfvertrouwen, het omgaan met belemmerende overtuigingen en het aanzwengelen van
het ontwikkelingsproces.

Opleiding- & ontwikkeladvies

Samen met de coach wordt de ontwikkel- en opleidingsvraag van de medewerker verduidelijkt en gekoppeld aan een opleiding/training. Hierbij wordt tevens onderzocht of er een subsidie voor beschikbaar is. Bijvoorbeeld Opleiding- en ontwikkelfonds, Twents Fonds voor Vakmanschap, NL leert door of STAP Budget.

dit doen we voor jouw
organisatie

In- en doorstroom personeel

Het verbinden van medewerkers met werkgevers, intersectoraal, om de huidige arbeidsproblematiek het hoofd te bieden met in– en doorstroom van gemotiveerde medewerkers.

Begeleidingstrajecten nieuwe werknemers

Onafhankelijke coaching van nieuwe medewerkers gedurende 6 tot 12 maanden na indiensttreding om vroegtijdige uitstroom te voorkomen. Dit traject loopt naast het reguliere inwerktraject van de eigen organisatie.

Baan zoekt jou

Een ervaringsdag georganiseerd door het Loopbaanstation waarbij bedrijven voor 1 dag hun deuren openen voor geïnteresseerde medewerkers van buitenaf om in hun keuken te kijken en aan de slag te gaan!

Ga naar Baanzoektjou.nu

Team coaching

Het coachen van teams door stimuleren van een groter bewustzijn voor onderliggende patronen in de groep om van daaruit ontwikkeling, groei en beweging te krijgen.

Kennis- en netwerkbijeenkomsten

Vier keer per jaar organiseert Loopbaanstation een interactieve bijeenkomst waarin actuele HR-onderwerpen worden behandeld, veelal met gastsprekers, en waarbij het onderling netwerken wordt gestimuleerd.

Matchplaats

Het faciliteren van een App exclusief voor aangesloten werkgevers om vraag en aanbod van personeel te melden en elkaar te ondersteunen op basis van wederkerigheid.

Alerts

Loopbaanstation informeert haar netwerk over actuele thema’s, subsidiemogelijkheden en gewijzigde wetgeving op gebied van de arbeidsmarkt.