Disclaimer

Coöperatie Loopbaanstation U.A. (Kamer van Koophandel: 68492162), hierna te noemen Loopbaanstation verleent u hierbij toegang tot www.loopbaanstation.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Loopbaanstation behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Loopbaanstation spant zich in om de inhoud van www. Loopbaanstation.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.loopbaanstation.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Loopbaanstation.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.loopbaanstation.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van www.loopbaanstation.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Loopbaanstation doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf geen inhoud plaatsen op www.loopbaanstation.nl.

Voor op www.loopbaanstation.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Loopbaanstation nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Loopbaanstation.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Loopbaanstation, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Algemene voorwaarden

Tijdens het aanmelden op het platform wordt gevraagd om akkoord te gaan met onze gebruikersvoorwaarden, deze zijn te allen tijde van toepassing.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereert.